Кратък фирмен профил

Аидалес-21 АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
бул. Раковски 6, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126512382
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Рязане, профилиране и обработване на скални материали
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Инвестиционна дейност в областта на дърводобива и дървопреработването и участие в приватизацията на "Аидалес" - ЕАД, дърводобив, вътрешен и международен транспорт, преработка на дървесина, строителство, строителни ремонти, туризъм - ловен и друг, хотелиерство, ловностопанска дейност, добив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, семесъбиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения без материален добив.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
25.03.2011: Съветът на директорите на ”Аидалес 21“ – АД, Хасково, на...
21.11.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
27.06.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154,...
19.10.2004: Съветът на директорите на "Аидалес 21" - АД, Хасково, на...
20.06.2003: Съветът на директорите на "Аидалес 21" - АД, Хасково, на...
26.11.2002: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
26.11.2002: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
26.04.2002: Съветът на директорите на "Аидалес 21" - АД, Хасково, на...
21.12.2001: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
12.06.2001: Съветът на директорите на "Аидалес 21" - АД, Хасково, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 705 пъти
[2016: 141, 2015: 67, 2014: 92, 2013: 184, 2012: 280, 2011: 40, ... ]