Кратък фирмен профил

Братя Василеви ООД - София


Контакти

София, 1156
кв. Изгрев, ул. Ген. Щерю Атанасов 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 010752510
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Продукти и услуги:
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Вътрешна и външнотърговска дейност вкл.и в конвертиреуема валута, внос, износ, реекспорт, бартерни, компесационни други търговски сделки, маркетинг, лизингова, информационна и рекламна дейност/без кино, видео и печат/, производство, изкупуване, заготовка, преработка и реализация на животинска, растителна и всякаква селскостопанска продукция, внос на нова и употребявана техника, съоръжения, инвентарн и транспортни средства, възстановяване и продажба в левове и валута, внос, продажба на препарати на растителна защита в левове и валута, комплексни транспортни услуги със собствени и наети транспортни следства в страната и чужбина със заплащане в левове и валута, автосервизна дейност със заплащане в левове и валута, ресторантъорска и хотелиерска дейност, външен и вътрешен стопански туризъм, покупко - продажба и наемане и отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи/ с изключение на забранените със закон/вноси износ и разпространение на произведения на изкуството/ без паметници на културата/, издавене на непереиодични и периодични издания до предпечатната подготовка и възлагането им за полиграфическа изработка на държавни и обществени полиграфически фирми, представителска и посредническа дейност на български и чуждестранни фирма в страната и чужбина, организиране и изпращане на работа в чужбина и на чуждестранни специалисти и работници в българия, проектиране и трансфер на технологии и ноу-хау, инженерингова дейност, внос и износ на стоки за бита/ без скъпоценни камъни и благородни метали/, консултанска и квалификационна дейност на посочените по-горе дейности, внос - износ и разпространение на български и чужестранни периодични и непериодични печатни издания, касети, грамофонни плочи, компакт дискове.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
18.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.03.2008: 766 766 лв. за девет месеца е превела на МВР миналата година...
14.02.2008: Безмитните магазини и бензиностанциите по сухопътните граници с...
16.10.2007: Започнала е реконструкцията на бившия завод за производство на...
07.08.2006: Всички безмитни магазини на влизане в България ще бъдат...
14.02.2006: НОИ обяви 50 -те "най-коректни работодатели с персонал 50 до 100...
31.10.2005: Няколко български компании фигурират в доклада на анкетната...
08.10.2004: Основното заключение на ръководителя на Групата за наблюдение в...
24.08.2004: Министерството на транспорта и съобщенията /МТС/ публикува...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 933 пъти
[2016: 228, 2015: 82, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 110, 2011: 96, ... ]