Кратък фирмен профил

Бесатур АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Княз Александър Батенберг 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 822106430
Капитал (лв.): 64 402
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.10.2020 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; външноикономическа дейност; продажба на стоки от внос и местно производство и всички видове дейности, които не са забранени от закона, обмяна на валута, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, лицензионни сделки, извършване на обучение за професионална квалификация, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, издателска или печатарска дейност, сделки с интелектуална собственост, видео- и звукозаписи.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
09.08.2010: Бесатур АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
03.09.2009: Бесатур АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
16.03.2009: Бесатур АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.03.2009: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
14.11.2008: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
28.08.2007: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
29.05.2007: Съветът на директорите на "Бесатур" - АД, Пазарджик, на...
23.03.2007: Финанс Консултинг ЕАД-София /BFINC/ е прехвърлило свои акции от...
29.11.2006: Финанс Консултинг ЕАД-София /BFINC/ е придобило акции от...
02.06.2006: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 105 пъти
[2016: 620, 2015: 43, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 148, 2011: 58, ... ]