Кратък фирмен профил

Хан Кардам ООД - Генерал Тошево [Несъстоятелност]


Контакти

Генерал Тошево, 9500
ул. Янтра 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 834025160
Капитал (лв.): 7 250
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Предмет на дейност: Производствена, развойна, внедрителска, технологична, търговска и маркетингова дейност на селскостопанска, транспортно и карно производство, машиностроителна и металообработваща промишленост.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
11.04.2008: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154,...
06.07.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154,...
06.07.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.05.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154,...
20.06.2006: Милен Петров Куманов, ЕГН 6407107969 - ликвидатор на "Хан...
11.04.2006: Спасяват завода Хан Кардам. По искане на общото събрание на...
20.07.2004: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.03.2002: Машинстроителният завод Хан Кардам в Генерал Тошево започна...
22.01.2001: Добричкият окръжен съд реши, че фалиралата Добруджанска банка е...
24.11.2000: Министерство на икономиката обявява извършените продажби за 1999...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 355 пъти
[2016: 242, 2015: 12, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 61, 2011: 1, ... ]