Кратък фирмен профил

Шипкалес 2000 АД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
бул. Освобождение 39
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123519158
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Горско стопанство и дърводобив
Общи събрания: Последно - 21.06.2017 
Предмет на дейност: Дърводобив, вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги, търговия, включително търговия с резервни части, преработка на дървесина и метали, животновъдство, рибовъдство, селскостопанско производство, внос, износ и реекспорт, строителство, строителни ремонти, туризъм - ловен и друг, xотелиерство, отдаване под наем на дълготрайни активи на дружеството, ловностопанска дейност, добив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, семесъбиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения без материален добив, представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина /без процесуално представителство/, рекламна дейност и други дейности, незабранени със закон, а за тези с разрешителен режим - след снабдяване с лиценз.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
04.06.2010: Шипкалес-2000 АД - Казанлък свиква Годишно общо събрание на...
26.03.2009: Шипкалес-2000 АД - Казанлък свиква Годишно общо събрание на...
19.08.2008: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.05.2008: Съветът на директорите на "Шипкалес - 2000" - АД, Казанлък, на...
18.09.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
17.04.2007: Съветът на директорите на "Шипкалес - 2000" - АД, Казанлък, на...
02.06.2006: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
09.05.2006: Съветът на директорите на "Шипкалес - 2000" - АД, Казанлък, на...
08.11.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.07.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 911 пъти
[2016: 49, 2015: 75, 2014: 43, 2013: 86, 2012: 170, 2011: 118, ... ]