Кратък фирмен профил

ГБС Варна АД - Варна


Контакти

Варна, 9009
ул. Райко Даскалов 53
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130087211
Капитал (лв.): 6 386 800
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 06.06.2018 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство и строително – монтажна дейност в областта на промишленото, гражданското, инфраструктурното строителство и линейно строителство, курортно строителство в това число доставка на оборудване и обзавеждане, предаване на обекти под ключ, реставрация, консервация и изграждане на обекти-паметници на културата; производство на строителни материали, конструкции и изделия; доставка на строителни материали; конструкции и оборудване на комплектни обекти; транспортна и спедиторска дейност; лизинг и лизингови операции; спортно-развлекателни и увеселителни заведения; хотелиерство и ресторантъорство, туроператорска дейност; инженерингова и търговска дейност по основния предмет на дейност в страната и чужбина; други дейности, които не са забранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
20.06.2011: В неделя във Варна премиерът Бойко Борисов и спортният министър...
29.01.2010: ГБС-Варна АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
11.05.2009: Детска градина строят във варненския квартал...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
06.02.2009: ГБС-Варна АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
06.02.2009: ГБС-Варна АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
23.12.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
07.02.2008: Публичните дружества Енемона, Холдинг Пътища и Трейс Груп ще...
23.11.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.06.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 569 пъти
[2016: 276, 2015: 131, 2014: 72, 2013: 144, 2012: 340, 2011: 190, ... ]