Кратък фирмен профил

Т-2000 ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ж.к. Люлин, бл. 906, вх. А, ет. 6, ап. 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130263773
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Ресторанти
Лицензи и сертификати:  Сертификат HACCP Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, вътрешнотърговска дейност със стоки от собствена и чужда продукция, маркетинг, лизинг, ноу-хау, рекламни и консултантски услуги, откриване и експлоатация на собствени магазини, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни и спедиторски услуги, международен и вътрешен туризъм, сделки с недвижими имоти и интелектуална собственост, търговско представителство, комисионерство, посредничество и агентство, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
03.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.03.2007: В края на миналата година 1200 души кухненски персонал в армията...
08.01.2007: В армията продължават да се подписват странни договори за...
28.09.2006: СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ даде съгласие да бъде продължен...
09.09.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.09.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.12.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.11.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.11.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.11.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 582 пъти
[2016: 217, 2015: 60, 2014: 42, 2013: 85, 2012: 174, 2011: 23, ... ]