Кратък фирмен профил

Верея Тур АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Цар Симеон Велики 100, ет. 1, ап. 113
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 833067523
Капитал (лв.): 62 692
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Туристически агент Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство (след лиценз), външна и вътрешна търговска дейност с всички разрешени стоки, реекпорт и бартер, организиеране и провеждане на музикално артистична дейност, международен и местен туризъм, организране на екскурзии в страната и чужбина, услуги при изваждане на паспорти и визи, предоставяне на допълнителни транспортни, информационни, културни и други видове услуги свързани с туристическа дейност, отдаване под наем на материални дълготрайни активи, извършване на всякаква стопанска, икономическа и търговска дейност, която не е забранена от закона. когато има разрешителен режим- след съответното разрешение.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
30.03.2018: Верея-тур АД-Стара Загора (4VT), На основание чл. 73, ал. 6 от...
27.03.2018: БФБ спря търговията с девет дружества заради неплатени...
26.03.2018: С решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД (Протокол №...
07.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
27.06.2017: Верея-тур АД-Стара Загора (4VT) На проведено редовно ОСА от...
16.05.2017: Верея-тур АД-Стара Загора (4VT) В БФБ-София АД са постъпили...
28.06.2016: Верея-тур АД-Стара Загора (4VT) На проведено ОСА от 27.06.2016...
11.05.2016: Верея-тур АД-Стара Загора (4VT) В БФБ-София АД са постъпили...
20.08.2015: Дружеството Верея - тур АД е реализирало печалба към второто...
26.06.2015: Верея-тур АД-Стара Загора (4VT) На проведено ОСА от 24.06.2015...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 404 пъти
[2016: 167, 2015: 78, 2014: 59, 2013: 119, 2012: 256, 2011: 182, ... ]