Кратък фирмен профил

Агро Ком 2000 АД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Зелениковец 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130299463
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Общи събрания: Последно - 19.06.2017 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, покупко-продажба на земеделска продукция, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон.
 

23.10.2009: Агро ком-2000 АД - Севлиево свиква Годишно общо събрание на...
14.10.2008: Съветът на директорите на “Агро Ком 2000” - АД, Севлиево, на...
07.10.2003: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
25.06.2002: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.08.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
13.03.2001: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.11.2000: Министерството на земеделието и горите на основание § 11, ал. 2...
13.10.2000: Съветът на директорите на "Агро Ком 2000" - АД, София, на...
11.07.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 729 пъти
[2016: 167, 2015: 59, 2014: 81, 2013: 162, 2012: 271, 2011: 70, ... ]