Кратък фирмен профил

Амперел ООД - София


Контакти

София, 1612
бул. Братя Бъкстон 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831430207
Капитал (лв.): 400 000
 
 
 

Отрасъл: Друга търговия на едро
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ, специфични търговски операции, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
15.02.2013: Слабо смазан пазар България е на едно от последните места по...
14.07.2009: Обжалват глоба от 214 565 лв. наложена от Комисията за защита на...
09.07.2009: Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция...
09.07.2009: Санкция от 214 565 лв. наложи Комисията за защита на...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
14.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.02.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.01.2005: Списък на фирмите регистрирани в Данъчната администрация като...
30.09.2004: Комисия за защита на Конкуренцията остави без уважение молбата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 692 пъти
[2016: 67, 2015: 49, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 174, 2011: 77, ... ]