Кратък фирмен профил

Метрон АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги С. Раковски 146
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831581732
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на кухненски мебели, без столове
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 23.06.2017 
Предмет на дейност: Производство и търговия с мебели, вътрешен дизайн, художествено оформление, рекламна, представителска, консултантска, друга търговска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
19.05.2017: Метрон АД-София (6M1) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
03.05.2017: Метрон АД-София (6M1) Метрон АД-София представи тримесечен...
18.04.2017: Метрон АД-София (6M1) В изпълнение на изискванията на чл. 36,...
13.04.2017: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно търгово...
12.04.2017: Метрон АД-София (6M1) На основание, чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК...
03.04.2017: Метрон АД-София (6M1) Метрон АД-София публикува Годишен отчет...
31.01.2017: Метрон АД-София (6M1) Метрон АД-София представи тримесечен...
31.01.2017: Метрон АД-София (6M1) Уведомление за постъпило търгово...
20.01.2017: Метрон АД-София (6M1) На основание чл. 148б от ЗППЦК...
19.01.2017: Метрон АД-София (6M1) Уведомление на основание чл. 19, пар. 3...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 087 пъти
[2016: 117, 2015: 130, 2014: 108, 2013: 217, 2012: 440, 2011: 312, ... ]