Кратък фирмен профил

Бъдеще Агро ЕАД - София


Контакти

София, 1421
ул. Димитър Хаджикоцев 114, вх. Г, ет. 6, ап. 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130343447
Капитал (лв.): 220 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 23.02.2018 
Продукти и услуги:
Дружеството е специализирано за производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Проектиране, строителство/монтаж и експлоатация на соларни паркове, производство и продажба на електрическа енергия, внос, износ и търговия със слънчеви панели, след получаване на съответните разрешителни, лицензи или регистрации, когато те са необходими, участие в други дружества или тяхното управление, консултации, изследвания, строителни дейности, вътрешни и външни бизнес и всякакви други дейности и услуги, разрешени от приложимото право
 

16.05.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
12.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.12.2005: Съветът на директорите на "Бъдеще Агро" - АД, София, на...
01.07.2005: Съветът на директорите на "Бъдеще Агро" - АД, София, на...
01.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.05.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.12.2004: Съветът на директорите на "Бъдеще Агро" - АД, София, на...
03.06.2003: Списък на одобрените проекти на XIX -та комисия на САПАРД -...
08.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 664 пъти
[2016: 245, 2015: 61, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 153, 2011: 43, ... ]