Кратък фирмен профил

Агроелитсорт-99 АД - Айтос [Ликвидация]


Контакти

Айтос, 8500
Бургаско шосе-5 километър
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102609798
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Общи събрания: Последно - 19.12.2017 
Предмет на дейност: участие в приватизацията на Сортови семена-Елит -ЕАД, гр.София - клон Опитна станция по сортоподдьржане и семепроизводство - гр.Айтос, а след реализиране на приватизационната сделка - производство, заготовка и сьхранение на семена и посадьчен материал от всички звена на семепроизводната схема и от всички култури, сортове и хибриди, необходими за зьрненожитните, зеленчуковите и маслодайни култури и люцерна, сделки сьс семена и посадьчен материал, сделки сьс селскостопанска продукция и други стоки в страната и чужбина, тьрговско представителство и посредничество, услуги на селскостопански производители с технологични решения, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в пьрвоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови сделки, лицензионни сделки и стоков контрол
 

05.07.2005: Валентин Николов Георгиев, ЕГН 6408230540 - ликвидатор на...
04.02.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
08.06.2004: Съветът на директорите на "Агроелитсорт - 99" - АД, Айтос, на...
19.09.2000: Бургаският окръжен съд с решение от 16.XI.1999 г. допуска...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 201 пъти
[2016: 95, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 1, ... ]