Кратък фирмен профил

Екозона АД - София


Контакти

София, 1164
ул. Кокиче No 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130027709
Капитал (лв.): 196 530
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 25.02.2021 
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, ноу-хау, анализи и прогнози, маркетингови проучвания, предоставяне на консултантски и информационни услуги в областта на екологията.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
23.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
23.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Екозона" - АД, София, на основание...
09.01.2007: Съветът на директорите на "Екозона" - АД, София, на основание...
14.11.2006: Нови четири акционерни дружества със специална инвестиционна цел...
30.03.2006: Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд - Първа...
01.10.2002: “Компания за енергийно спестяване” оборудва с вентили...
24.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
07.08.2001: Съветът на директорите на "Екозона" - АД, София, на основание...
07.11.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 480 пъти
[2016: 255, 2015: 19, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 98, 2011: 15, ... ]