Кратък фирмен профил

Екоклима АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Одрин 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102127773
Капитал (лв.): 655 486
 
 
 

Отрасъл: Производство на пещи и горелки
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Продукти и услуги:
Производство и монтаж на горивни съоръжения и инсталации на природен газ.
Предмет на дейност: Инженеринг в областта на вентилационната, горивната, климатичната, отоплителната, въздуxопречиствателната теxника, отдаване под наем, покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, външнотърговски, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг, консултантски услуги и всяка друга незабранена от закона дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
15.07.2010: Екоклима АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на акционерите...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
23.09.2009: Екоклима АД - Бургас свиква Извънредно общо събрание на...
23.09.2009: Екоклима АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на акционерите...
04.06.2009: Агенцията за приватизация (АП) намалява с 20% минималната цена...
04.06.2009: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
17.03.2009: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
23.12.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
09.12.2008: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 290 пъти
[2016: 195, 2015: 51, 2014: 65, 2013: 130, 2012: 261, 2011: 148, ... ]