Кратък фирмен профил

Макситур-Бряг на изгрева АД - Варна


Контакти

Варна, 9001
ул. Тодор Бояджиев 3, офис № 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121375289
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 18.04.2018 
Предмет на дейност: Консултантска дейност в областта на финансите и търговията, строителството, хотелиерството, ресторантъорство, извършване на маркетингови проучвания и рекламна дейност, външна и вътрешна търговия, всякаква търговска дейност, незабранена от българските закони.
 

25.03.2009: Макситур-Бряг на изгрева АД - Варна свиква Извънредно общо...
25.03.2009: Макситур-Бряг на изгрева АД - Варна свиква Годишно общо събрание...
12.07.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.06.2002: Съветът на директорите на "Макситур - Бряг на изгрева" - АД,...
18.05.2001: Съветът на директорите на "Макситур - бряг на изгрева" - АД,...
25.07.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 460 пъти
[2016: 218, 2015: 19, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 86, 2011: 66, ... ]