Кратък фирмен профил

Салвина ООД - Братя Даскалови


Контакти

Братя Даскалови, 6250
ул. Градинарска 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115504199
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения
Членство: Българска Стопанска Камара
Продукти и услуги:
Oтглеждане на лавандула и маслодайни рози
Производство и търговия с лавандулово масло.
Предмет на дейност: Селскостопанско производство, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации относно портфейлни инвестиции, факторинг, комисионни сделки и маркетинг, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, вътрешна и външна търговия, всякаква друга незабранена със закон дейност.
 

15.08.2013: Сдружението "Българско розово масло" депозира вчера заявление за...
01.07.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
07.06.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.07.2003: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.11.1999: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 272 пъти
[2016: 92, 2015: 26, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 109, 2011: 1, ... ]