Кратък фирмен профил

Дъбрава 99 АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Иван Шишман 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102665099
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги
Общи събрания: Последно - 02.07.2018 
Предмет на дейност: Дърводобив, вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги, търговия, вкл. търговия с резервни части, преработка на дървесина и метали, животновъдство, строителство, строителни ремонти, туризъм - ловен и друг, хотелиерство, ловностопанска дейност, добив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, семесъбиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения без материален добив и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
26.02.2010: Дъбрава-99 АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
26.03.2009: Дъбрава-99 АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
26.03.2009: Дъбрава-99 АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Дъбрава 99" - АД, Бургас, на...
16.05.2006: Съветът на директорите на "Дъбрава 99" - АД, Бургас, на...
05.04.2005: Съветът на директорите на "Дъбрава 99" - АД, Бургас, на...
31.08.2004: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
16.04.2004: Съветът на директорите на "Дъбрава - 99" - АД, Бургас, на...
17.06.2003: Съветът на директорите на "Дъбрава 99" - АД, Бургас, на...
31.05.2002: Съветът на директорите на "Дъбрава - 99" - АД, Бургас, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 139 пъти
[2016: 245, 2015: 58, 2014: 49, 2013: 98, 2012: 235, 2011: 143, ... ]