Кратък фирмен профил

Завод за изчислителна техника ЕООД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе, 7-и км, ІІ - ри корпус
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130417050
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електронно-изчислителна техника
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Предмет на дейност: Производство на фискални устройства и осъществяване на сервизна дейност за произвежданите фискални устройства, външно и вътрешнотърговска дейност, научно-теxническа, развойна и иновационна дейност в областта на електрониката и електротеxническата промишленост, транспортна и сервизна дейност, консултантска дейност, организация, координиране и коопериране в областта на производството, дистрибуцията, продажбата и маркетинга на стоки за бита, реклама, спедиция, импорт, експорт, строително предприемачество, селскостопанска дейност, включително животновъдство, рибовъдство и растениевъдство, производствена и търговска дейност, отдаване под наем помещения на дружеството, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.
 

09.10.2007: Съветът на директорите на "Завод за изчислителна техника" (ЗИТ)...
15.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.11.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
01.12.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 048 пъти
[2016: 192, 2015: 77, 2014: 58, 2013: 116, 2012: 241, 2011: 134, ... ]