Кратък фирмен профил

Асансьорни сервизи - София АД - София


Контакти

София, 1504
бул. Васил Левски 108, пк 575
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130240867
Капитал (лв.): 52 101
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Общи събрания: Последно - 22.01.2021 
Предмет на дейност: Сервизно обслужване на асансьори и други съоръжения и инсталации, производство, доставка и ремонт на резервни части, проучване, проектиране, производство, модернизация и монтаж на асансьори, подготовка на кадри, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, лизинг, стоков контрол, сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, с движими вещи и с интелектуална собственост, надзорна дейност, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт, търговия в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
25.05.2015: Холдинг Света София АД-София (4HS) На 21.05.2015г., Холдинг...
16.12.2011: Холдинг Света София АД-София (4HS) Холдинг Света София АД...
21.04.2010: Асансьорни сервизи - София АД - София свиква Годишно общо...
02.04.2009: Асансьорни сервизи - София АД - София свиква Годишно общо...
09.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.04.2008: Съветът на директорите на "Асансьорни сервизи - София" - АД,...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Асансьорни сервизи - София" - АД,...
21.04.2006: Съветът на директорите на "Асансьорни сервизи - София" - АД,...
18.01.2006: Информация от Холдинг Света София АД-София /HSOF/: Холдинг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 262 пъти
[2016: 395, 2015: 62, 2014: 61, 2013: 123, 2012: 196, 2011: 165, ... ]