Кратък фирмен профил

Каолин ЕАД - Сеново


Контакти

Сеново, 7272
ул. Дъбрава 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 827182866
Капитал (лв.): 50 000 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.08.2017 
Предмет на дейност: Добив на каолинови пясъци, каолин, минерални пълнители, пясъци и нерудни суровини, геологопроучвателна дейност, посредничество и външнотърговска дейност, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон и за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган.
 


Новини

  стр. 1 / 85   стр.    
18.08.2017: Производителността на труда в минерално-суровинния отрасъл 2,5...
28.04.2017: Николай Вълканов стана председател на БМГК Проф. д.т.н....
13.04.2017: Две концесии за добив на подземни богатства предоставя...
29.11.2016: Каолин получи плакет и почетна грамота за общински дарител от...
31.10.2016: Заводът за плочки в Нови пазар започна да работи Заводът за...
24.10.2016: "Каолин" ще инвестира 100 млн. лв. през следващите пет...
25.02.2016: Кабинетът отдаде на концесия находище „Колобър“ на „Каолин“ По...
25.02.2016: Инвестират над 8 млн. лв. в находище Колобър Каолин“ АД, гр....
21.12.2015: Българските добивни компании с нищо не се отличават от...
06.10.2015: Кварцверке осъди Прокопиев на 2 млн. евро неустойка Немската...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 676 пъти
[2016: 463, 2015: 422, 2014: 423, 2013: 846, 2012: 1 773, 2011: 1 153, ... ]