Кратък фирмен профил

Нова Принт АД - Пловдив [Несъстоятелност]


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Георги Триганов 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825401172
Капитал (лв.): 429 750
 
 
 

Отрасъл: Печатане на други издания и печатни продукти
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 14.02.2018 
Продукти и услуги:
Дизайн, предпечатна подготовка, офсетов печат, ротогравюра, флексопечат, довършителни процеси
Предмет на дейност: Печат, предпечатна подготовка и всякакви дейности, свързани с графиката и печата, услуги, транспорт, комисионерска дейност, представителство и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
01.07.2011: Австрийската компания Constantia Packaging, собственик на...
23.06.2010: Нова Принт АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
07.08.2009: В условията на задълбочаваща се световна финансова и...
17.07.2009: Нова Принт АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
28.05.2009: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
07.11.2008: Нова Принт АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
06.03.2008: Нова Принт АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
06.11.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
16.03.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
19.10.2006: Пловдивската компания "Нова принт" откри в сряда новата си...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 893 пъти
[2016: 213, 2015: 104, 2014: 113, 2013: 226, 2012: 392, 2011: 284, ... ]