Кратък фирмен профил

Проинт АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Княгиня Мария Луиза 37, вх. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130430749
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 30.06.2018 
Предмет на дейност: Търговска дейност, посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни договори, друга дейност, незабранена със закон.
 

19.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.04.2005: Съветът на директорите на "Проинт" - АД, София, на основание чл....
25.01.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.07.2004: Съветът на директорите на "ПРОИНТ" - АД, София, на основание чл....
17.12.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
02.08.2002: 42. - Съветът на директорите на "Проинт" - АД, София, на...
26.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
16.01.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 649 пъти
[2016: 260, 2015: 107, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 177, 2011: 13, ... ]