Кратък фирмен профил

Биомеда 2000 ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4023
ж.к. Тракия, ул. Недялка Шилева 31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115580147
Капитал (лв.): 2 930 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност с лекарства, субстанции и помощни вещества за тяхното производство, парафармацевтични продукти (след лиценз), маркетингова, консултантска и рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, всякаква дейност и услуги, незабранени със закон.
 

30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
29.08.2007: Индийската фармацевтична компания "Елдър" планира да придобие 51...
15.04.2003: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.11.2002: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.12.2000: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 326 пъти
[2016: 57, 2015: 26, 2014: 24, 2013: 48, 2012: 89, 2011: 22, ... ]