Кратък фирмен профил

Пловдивинвест 21 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Руски 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115599222
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности в областта на бизнесуслугите
Общи събрания: Последно - 17.08.2018 
Предмет на дейност: Участие в приватизационна процедура по закупуване на акциите на "пловдивинвест" еад-пловдив от лицата по чл.25 ал. 3 от зппдоп, както и всички други търговски сделки, необxодими за участие в приватизацията, по смисъла на §6 от зид на тз, предпроектни проучвания, проектантска, строителна, инженерингова дейност, баланс на земни маси, търговска дейност, инвеститорски, технически и финансов контрол в строителния и инвестиционния процес, оценки на недвижими имоти, движими вещи, активи, ценности, технически и геодезически заснемания, изготвяне на кадастри, всякакви експертизи, консултантска дейност, сделки с недвижими имоти и движими вещи, наемоотдаване, наемосъбиране, лизинг, подготовка на процедури по възлагане на обществени и други поръчки, представителство, посредничество, комисионерство, други дейности, незабранени със закон. Участие в приватизационна процедура по закупуване на акциите на "Пловдивинвест" - ЕАД, Пловдив, от лицата по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, всякакви други търговски сделки, необходими за участие в приватизацията, по смисъла на § 6 от ЗИД на ТЗ, както и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
07.04.2010: Пловдивинвест - 21 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
30.10.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.06.2009: Пловдивинвест - 21 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
24.03.2009: Пловдивинвест - 21 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
16.02.2009: Пловдивинвест - 21 АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание...
13.05.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.04.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.06.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
14.02.2007: Съветът на директорите на "Пловдивинвест - 21" - АД, Пловдив, на...
24.02.2006: Съветът на директорите на "Пловдивинвест - 21" - АД, Пловдив, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 149 пъти
[2016: 238, 2015: 91, 2014: 64, 2013: 128, 2012: 315, 2011: 89, ... ]