Кратък фирмен профил

Алайънс Уан Тъбако България ЕООД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
бул. Съединение 62
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 836003294
Капитал (лв.): 4 205 100
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Закупуване, обработка, търгуване и продажба на тютюн, както и всякаква друга дейност, селекция, сортоизпитване, сортоподдържане, семепроизводство и търговия със семена и посадъчен материал при спазване на съответния лицензионен режим.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
01.07.2011: Подпалиха „Химмаш“ с актове заради злополуката с работника им...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
18.03.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.03.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.02.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.11.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.08.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.02.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.01.2007: Гръцката тютюнопреработвателна компания "Лийв табако Михайлидис"...
14.07.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 674 пъти
[2016: 246, 2015: 80, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 153, 2011: 32, ... ]