Кратък фирмен профил

Новалис АД - Пазарджик


Контакти

Пазарджик, 4400
ул. Царица Йоанна 27
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112004064
Капитал (лв.): 1 082 000
 
 
 

Отрасъл: Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.04.2018 
Предмет на дейност: Отдаване под наем на собствени недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, ремонт, поддръжка и управление на недвижими имоти, посредничество, търговия, консултански услуги, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
19.10.2015: Индустриалните зони на Пловдив все по-притегателни за родни и...
04.03.2015: Корпоративен сезон: Година на трудности за големите...
07.12.2010: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
30.03.2010: Новалис АД - Пазарджик свиква Годишно общо събрание на...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
03.11.2009: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
04.06.2009: Агенцията за приватизация (АП) намалява с 20% минималната цена...
04.06.2009: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
15.04.2009: Новалис АД - Пазарджик свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 441 пъти
[2016: 158, 2015: 96, 2014: 72, 2013: 144, 2012: 284, 2011: 219, ... ]