Енерго-Про Продажби АД-Варна (4ES) Енерго-Про Продажби АД-Варна представи тримесечен отчет за Първо... още
 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC) Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи... още
 Булгартабак-холдинг АД-София (57B) Булгартабак-холдинг АД-София представи тримесечен отчет за Първо... още
 БГ Агро АД-Варна (AO0) Дружеството представя Протокол от проведено ОСА на 30.04.2015... още
 Въвеждат нова схема за ДДС Възможност за установяване на режим за обратно начисляване на ДДС за всички... още
 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC) Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София публикува... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
05.05: Варна Тракс АД - Варна
05.05: Капитал и Финанси ЕАД - София [Производство по несъстоятелност]
05.05: Инпринт АД - Пловдив
05.05: Марица 2011 АД - Пловдив
05.05: Сити пропъртис АДСИЦ - София
05.05: Телекомплект АД - София
06.05: Еме 97 АД - Смолян
07.05: Загора фрукт АД - Стара Загора
07.05: РНК Кепитъл АД - София
07.05: НИД Индустриален фонд АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2013
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  06.05: Гергьовден - Ден на Българската армия.
09.05: Ден на победата над хитлерофашизма
24.05: Национален празник на Българската писменост
31.05: Краен срок за представяне в Търговския регистър на ГФО за ЕТ-та
01.06: Ден на детето
05.06: 6 г. от откриването на вилно селище "Имението при дъба" - с. Дебели лаг
06.06: 136 години от откриването на Българска народна банка
07.06: 27 години от полета на Втория български космонавт - Ал.Александров
10.06: БФБ обявява "Ден за акции" - ден за търговия без такси за индивидуални клиенти
11.06: Професионален празник на икономистите в България
16.06: 7 години от въвеждането на XETRA в БФБ-София АД
25.06: "BusinessEurope" празнува 57 години от създаването на европейската работодателска организация
28.06: 28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийска фондова борса
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Админсофт ЕООД - София
 Кооперация Зора - Кнежа - Кнежа
 Стопанска кооперация Единство - Комощица
 Агроелит - Митов - Божидар Митов ЕТ - Търговище
 Кооперация Малки Лом - Садина
 Левал ЕООД - Добрич
 Палмс Меркюр Казино АД - София
 Джи Пи Ел ЕООД - София
 Желев и Синове ЕООД - Варна
 Асрар Казино Груп АД - София
 Интко Интернешънъл казино клуб ЕАД - София
 Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна