Кратък фирмен профил

Медицински център - Доверие АД - София


Контакти

София, 1632
ул. Фридрих Грюнангер 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131447502
Капитал (лв.): 170 000
 
 
 

Отрасъл: Друго хуманно здравеопазване
Общи събрания: Последно - 30.07.2015 
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична помощ в съответствие с действащото в страната законодателство, вкл. извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване лабораторни и други видове изследвания, извършването на медицински дейности и манипулации, обема, вида домашни грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване експертиза на временна нетрудоспособност, наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, в т. ч. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с оказваната медицинска помощ, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
21.03.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Договор за покупко...
28.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 264ж,...
11.04.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.05.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 394 пъти
[2016: 172, 2015: 33, 2014: 30, 2013: 60, 2012: 127, 2011: 4, ... ]