Кратък фирмен профил

С Травел АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Кричим 1, ет. 2, офис 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131338111
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Общи събрания: Последно - 15.08.2018  Предстоящо - 10.05.2019 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредническа дейност, внос, износ, ноу-хау, представителство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, лизингова, транспортна, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
22.05.2018: Златни пясъци АД иска да изкупи имоти и на другия си голям...
29.01.2018: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) На проведено извънредно ОСА от...
12.06.2017: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) В БФБ-София АД са постъпили...
12.11.2014: С-Травел АД е увеличило дела си в Златни пясъци АД с 9,2399% до...
12.11.2014: С-Травел АД е увеличило дела си в Златни пясъци АД до...
05.10.2009: С - Травел АД - София свиква Годишно общо събрание на...
05.10.2009: С - Травел АД - София свиква Годишно общо събрание на...
16.06.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.01.2008: “Златни пясъци” свиква общо събрание на акционерите на 8...
17.10.2007: С Травел АД-София е придобило акции от капитала на: - Златни...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 104 пъти
[2016: 400, 2015: 96, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 245, 2011: 78, ... ]