Кратък фирмен профил

ИМС Напредък АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Рогошко шосе 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115010713
Капитал (лв.): 2 292 268
 
 
 

Отрасъл: Производство на други мебели
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.03.2018 
Предмет на дейност: Производство на мебели, изделия от дървесина, изделия от метал, дограма, търговия в страната и чужбина, основна сфера на дейност - дърводобивна и дървообработваща промишленост. транспортни услуги - превоз на пътници и товари с леко и тежко товарни автомобили в страната и чужбина, спедиторска дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, xотелиерство и ресторантъорство, складиране на стоки под митнически контрол, както и всяка друга дейност незабранена от закона, след получаване на съответните разрешения и лицензии.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
19.08.2011: Съветът на директорите на ”ИМС – Напредък“ – АД, Пловдив, на...
28.09.2010: ИМС - Напредък АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
08.09.2009: ИМС - Напредък АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
08.09.2009: ИМС - Напредък АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
10.07.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.04.2009: Един от най-големите пловдивски заводи от времето на социализма...
27.03.2009: ИМС - Напредък АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
25.01.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.11.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.05.2007: Съветът на директорите на "ИМС Напредък" - АД, Пловдив, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 722 пъти
[2016: 360, 2015: 110, 2014: 76, 2013: 153, 2012: 279, 2011: 225, ... ]