Кратък фирмен профил

Онгъл АД - Пловдив [Несъстоятелност]


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Барикадите 10, бл. 3020
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825302562
Капитал (лв.): 163 108
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.11.2017 
Предмет на дейност: Културно-битово, индивидуално, типизирано и промишлено строителство; консултации и теxнически контрол; услуги по договор с държавни и обществени организации, юридически и физически лица; посредничество, инвестиционна и лизингова дейност. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; изграждане, покупко-продажба и замяна на жилища, ателиета, гаражи и други обекти, заедно с правото на собственост върxу земята и/или с правото на строеж върxу нея, съответно с припадащите се идеални части от правото на собственост и/или от правото на строеж, както и учредяване на вещни права върxу гореизброените обекти по общия ред на ззд по пазарни цени.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
01.10.2010: Онгъл АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
09.10.2009: Онгъл АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
15.05.2009: Онгъл АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
25.02.2009: Онгъл АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
25.02.2009: Онгъл АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Онгъл" - АД, Пловдив, на основание...
19.02.2007: След двегодишно строителство на 1 март ще заработи новия...
27.10.2006: Съветът на директорите на "Онгъл" - АД, Пловдив, на основание...
23.05.2006: Съветът на директорите на "Онгъл" - АД, Пловдив, на основание...
02.12.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 479 пъти
[2016: 197, 2015: 88, 2014: 92, 2013: 185, 2012: 312, 2011: 179, ... ]