Кратък фирмен профил

Българска индустриална и търговска корпорация АД - Враца


Контакти

Враца, 3000
бул. Христо Ботев 33
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130477342
Капитал (лв.): 12 999 999
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 25.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
07.03.2016: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) В БФБ-София АД е постъпила...
19.02.2016: Костенец-ХХИ АД вече не е собственост на акционерите си? Група...
04.03.2015: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) На проведено ОСА от 24.02.2015...
20.10.2014: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) На проведено извънредно ОСА от...
15.09.2014: Аргументът, че проблемите в КТБ ще доведат до масови фалити и...
06.04.2010: Българска индустриална и търговска корпорация АД - Враца свиква...
14.03.2009: Българска индустриална и търговска корпорация АД - Враца свиква...
14.03.2009: Българска индустриална и търговска корпорация АД - Враца свиква...
01.07.2008: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
20.06.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 361 пъти
[2016: 332, 2015: 57, 2014: 57, 2013: 114, 2012: 217, 2011: 204, ... ]