Кратък фирмен профил

Рафтис АД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
ул. Панайот Хитов № 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 829091319
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с мляко, млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини
Лицензи и сертификати:  Производител на храни
Общи събрания: Последно - 25.09.2010 
Предмет на дейност: Търговия на едро с мляко, млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини
 

11.08.2017: КЗК глоби три фирми за необoзначени растителни мазнини в...
30.11.2016: Комисията за защита на конкуренцията образува производство за...
12.08.2010: Рафтис АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на акционерите...
12.01.2010: 1. Предприятия, преустановили дейността си, защото не отговарят...
30.05.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.02.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.11.1999: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
16.11.1999: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 272 пъти
[2016: 62, 2015: 19, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 60, 2011: 22, ... ]