Кратък фирмен профил

Щерев тур АД - Карлово


Контакти

Карлово, 4300
пл. 20-ти юли 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115008302
Капитал (лв.): 51 876
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Общи събрания: Последно - 27.12.2007 
Предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, тьрговия с вносни и стоки от местно производство, вьншноикономическа дейност, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни и вьтрешен туризьм
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
16.11.2007: Съветът на директорите на "Щерев Тур" - АД, Карлово, на...
06.02.2007: Съветът на директорите на "Щерев Тур" - АД, Карлово, на...
04.10.2005: БФБ-София АД уведомява всички свои членове, че считано от...
05.07.2005: РЕШЕНИЕ № 3015-П 22 юни 2005 г. На основание чл. 1, ал. 2, т. 1,...
29.10.2004: Съветът на директорите на "Щерев Тур" - АД, Карлово, на...
06.04.2004: РЕШЕНИЕ № 2694-П от 16 март 2004 г. На основание чл. 3, ал. 1,...
29.03.2004: Агенцията за приватизация ще предложи на фондовата борса срещу...
24.03.2004: Агенцията за приватизация(АП) обяви два конкурса за...
17.10.2003: Съветът на директорите на "Щерев Тур" - АД, Карлово, на...
11.10.2002: Съветът на директорите на "Щерев тур" - АД, Карлово, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 722 пъти
[2016: 276, 2015: 62, 2014: 39, 2013: 78, 2012: 178, 2011: 32, ... ]