Кратък фирмен профил

БНП Париба С.А. - клон София - София


Контакти

София, 1000
бул. Цар Освободител 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175185891
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-чуждестранен клон Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 05.02.2001 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск, покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки с финансови фючърси и опции, сделки с инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от БНБ.
 


Новини

  стр. 1 / 40   стр.    
07.02.2018: Сръбската централна банка блокира сделката между Теlеnоr и...
11.01.2018: БНП Париба Лични Финанси България се преструктурира в...
02.11.2017: Заемите за почивки изместиха тези за плащането на...
20.10.2017: Кристоф Деру е новият изпълнителен директор на BNP...
14.08.2017: Българският предприемач Елвин Гури купува банката на Telenor в...
24.04.2017: Пет от стоте най-големи банки работят и в България Пет от стоте...
11.04.2017: Над 87% от българите искат застраховка на кредитите си срещу...
10.10.2016: 2,389 млрд. лв. е цялата сметка за АЕЦ “Белене”. Това показва...
02.08.2016: Петте най-големи банки у нас увеличават активите си с 4,7 млрд....
12.07.2016: Бруно Льору е новият изпълнителен директор на БНП Париба Лични...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 565 пъти
[2016: 219, 2015: 131, 2014: 97, 2013: 194, 2012: 441, 2011: 374, ... ]