Кратък фирмен профил

Циков газ-Петролеум АД - София


Контакти

София, 1142
ул. Фритьоф Нансен 47, ет.4, ап.14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 105522682
Капитал (лв.): 128 100
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: търговия с петрол и петролни продукти, търговия с газ, разкриване и експлоатация на бензиностанции и газостанции, търговска дейност, покупко-продажба на стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон
 

17.11.2009: Циков газ-Петролеум АД - София свиква Извънредно общо събрание...
09.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.08.2003: Съветът на директорите на "Циков Газ - Петролеум" - АД, Видин,...
18.09.2001: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.03.2001: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.04.1998: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 570 пъти
[2016: 87, 2015: 51, 2014: 42, 2013: 84, 2012: 138, 2011: 71, ... ]