Кратък фирмен профил

Калифея АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Христо Ценов 9-13, вх. А, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115621918
Капитал (лв.): 259 980
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 16.03.2018 
Предмет на дейност: Вътрешен и международен туризъм, туроператорска дейност- формиране и продажби на едро чрез туристически ваучер или по договор на пакетни услуги, включително предварително заплатения пътувания и ваканции, екскурзии в страната и чужбина, резервация на хотелски, екскурзоводски, транспортни и пътнически услуги, туристическа агентска дейност, спортно-анимационна дейност, оборудване и експлоатация на спортни и туристически обекти в страната и чужбина, развлекателна, визова, маркетингови и рекламни услуги, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, хотелиерство, ресторантъорство, туризъм, строителство, производство външна и вътрешна търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 

12.12.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231ТЗ...
13.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
06.12.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.12.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
15.11.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.07.2004: Съветът на директорите на "СБР Калифея" - АД, Хисаря, на...
24.10.2003: Съветът на директорите на "Специализирана болница за...
20.06.2003: Съветът на директорите на "Специализирана болница за...
27.12.2002: Съветът на директорите на Специализирана болница за...
25.09.2001: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 617 пъти
[2016: 250, 2015: 89, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 169, 2011: 9, ... ]