Кратък фирмен профил

Теракан АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Ал. Пушкин 5, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130577400
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 23.06.2017 
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и комисионна дейност, туризъм и хотелиерство, сделки от всякакъв вид, в т. ч. с интелектуална собственост (патенти, ноу-хау и др.), както и всички други търговски дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
30.08.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.11.2010: Теракан АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
25.08.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.05.2009: Теракан АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
06.03.2009: Теракан АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
26.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.08.2007: Съветът на директорите на "Теракан" - АД, София, на основание...
08.12.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.12.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.05.2006: Съветът на директорите на "Теракан" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 495 пъти
[2016: 139, 2015: 39, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 154, 2011: 40, ... ]