Кратък фирмен профил

Сплавкомерс АД - Пирдоп [Производство по несъстоятелност]


Контакти

Пирдоп, 2070
ул.Цар Освободител 39
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 833066332
Капитал (лв.): 292 536
 
 
 

Отрасъл: Рециклиране на метални отпадъци
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.12.2017 
Предмет на дейност: Изкупуване, заготовка, промишлена преработка и реализация на вторични суровини, производство на изделия за бита и индустрията, вътрешна и външнотърговска дейност. основна сфера на дейност - изкупуване, заготовка и промишлена обработка на вторични суровини.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
31.01.2013: Фирма Сплавкомерс, част от структурата на Макметал Холдинг, ще...
08.10.2010: Сплавкомерс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
21.01.2010: Сплавкомерс АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
13.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.12.2007: „Елтехресурс” взе лиценз №2 за стари печки и...
05.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.08.2007: На основание постъпило заявление от АП, се регистрират на 110...
13.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
31.05.2006: БФБ-София АД уведомява всички свои членове, че считано от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 301 пъти
[2016: 318, 2015: 124, 2014: 60, 2013: 121, 2012: 270, 2011: 118, ... ]