Кратък фирмен профил

Енергия консулт АД - София


Контакти

София, 1421
ул. Димитър Хаджикоцев 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130221468
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
Общи събрания: Последно - 08.07.2019 
Предмет на дейност: Търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, в т.ч. търговия с акумулаторни батерии и други стопански дейности, незабранени със закон
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
15.07.2010: Енергия консулт АД - София свиква Годишно общо събрание на...
15.07.2010: Енергия консулт АД - София свиква Годишно общо събрание на...
26.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.04.2007: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно допълнителен ...
21.04.2007: В резултат от придобиване чрез търгово предложение на акции от...
11.04.2007: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно резултат от...
11.04.2007: В резултат на отправеното търгово предложение от мажоритарните...
12.03.2007: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно търгово...
08.03.2007: Нетната печалба на производителя на тягови батерии "Енергия" за...
01.03.2007: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно коригиран проект...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 427 пъти
[2016: 166, 2015: 16, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 104, 2011: 23, ... ]