Кратък фирмен профил

Теспом АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Бодра смяна 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 817049198
Капитал (лв.): 142 090
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.10.2017 
Предмет на дейност: Технологии и специално технологично оборудване за пластична обработка на материалите и за електронизация на процеси в машиностроителната и леката промишленост, търговия в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
04.05.2010: Теспом АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на акционерите...
08.09.2009: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
29.12.2008: Теспом АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.06.2008: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
10.06.2008: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.11.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
13.07.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262к...
13.07.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262к...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Теспом" - АД, Габрово, на основание...
01.09.2006: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 175 пъти
[2016: 244, 2015: 113, 2014: 45, 2013: 91, 2012: 209, 2011: 161, ... ]