Кратък фирмен профил

ТЕЦ Марица 3 АД - Димитровград


Контакти

Димитровград, 6400
Промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126526421
Капитал (лв.): 937 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Произв. на електро- и топлинна енергия Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 66   стр.    
15.02.2019: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA) В БФБ е постъпил доклад по...
01.02.2019: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA) ТЕЦ Марица 3...
01.02.2019: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM) ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград...
03.12.2018: Ковачки си уреди още 1.3 млн. лв. от студения резерв На 29...
26.11.2018: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMА) Уведомление относно лихвено...
22.11.2018: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM) ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград...
20.11.2018: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA) Уведомление относно...
19.11.2018: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA) Уведомление относно...
15.11.2018: Енергетиката и ЕСО започват проверки на топлофикациите Екипи на...
09.11.2018: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA) В БФБ е постъпил доклад по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 018 пъти
[2016: 894, 2015: 280, 2014: 133, 2013: 267, 2012: 560, 2011: 465, ... ]