Кратък фирмен профил

Булмаркет ДМ ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7003
бул. Тутракан 100, ПК 405
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124077052
Капитал (лв.): 2 456 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Доставка, производство, складиране, съхранение и търговия в страната, в европейската общност и извън общността на всички видове енергийни продукти от минерален и неминерален произход, както и биогорива, включително биодизел, биоетанол, глицерин, плодове, зеленчуци, зърнени храни, семена, фуражи и други агротехнически култури, изкуствени и естетствени торове, производство на електрическа енергия, пара и топла вода, производство и продажба, монтаж и ремонт на автомобилни газови устройства, внос-износ газ пропан-бутан, туроператорска дейност, хотелиерство, ресторантъорство, къмпинги и мотели, крайпътни заведения за бърза закуска, заведения и развлечения, сладкарници, бистра, барове, външна и вътрешна търговия, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, представителска и посредническа дейност, таксиметрови услуги, даване под наем на автомобили, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извършване на пристанищни услуги. дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава в съответствие със закона и този договор недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, извършване на автомобилни превози на пътници и товари за собствена сметка, извършване на обществени вътрешни и международни превози на пътници и товари с автомобили, предоставяне на ж.п. транспортни услуги за превоз на пътници и товари във вътрешно или международно съобщение при задължително осигуряване на локомотиви за теглене на превозните средства, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
09.05.2018: Булмаркет" може да обезщети жители на Хитрино за...
05.04.2018: Фирма свързана с "Булмаркет" и Петко Сертов дала 28 милиона на...
02.04.2018: "Булмаркет ДМ" се разделя с ПИБ Десети декември 2016 г. Влак,...
13.03.2018: Собствениците на влака от Хитрино обвиниха НКЖИ за...
17.11.2017: Градска железница ще намали трафика в Русе Градска железница...
21.03.2017: Пострадалите от взрива в Хитрино завеждат искове за над 10 млн....
19.01.2017: „Булмаркет“: Стърчаща релса е пробила цистерната в...
12.12.2016: Компанията, която е превозвала взривилата се в Хитрино...
12.12.2016: "Булмаркет": Имаме застраховка в "Булстрад" Компанията...
07.07.2015: Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 034 пъти
[2016: 288, 2015: 215, 2014: 77, 2013: 155, 2012: 331, 2011: 230, ... ]