Кратък фирмен профил

И Би Ар Консулт ЕООД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 8, ет. 4, Административен Център
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130529124
Капитал (лв.): 30 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и комисионна дейност, туризъм и хотелиерство, сделки от всякакъв вид, в т. ч. с интелектуална собственост (патенти, ноу-хау и др.), всякакви други търговски дейности, незабранени със закон.
 

04.02.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.09.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.09.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 429 пъти
[2016: 163, 2015: 41, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 152, 2011: 4, ... ]