Кратък фирмен профил

БДЖ Кончар АД - София [Производство по несъстоятелност]


Контакти

София, 1202
ул. Заводска 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130566037
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на локомотиви, мотриси и вагони
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Общи събрания: Последно - 30.03.2018  Предстоящо - 02.10.2018 
Предмет на дейност: Организация на производство, производство, модернизация и ремонт на електрически транспортни средства, търговия (внос-износ), търговско посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
21.03.2018: Дъщерната "БДЖ - Кончар" скочи на БДЖ Жп дружествата...
12.09.2016: БДЖ прави нова ремонтна фирма "БДЖ Сървисиз" вече ще ремонтира...
02.04.2014: Да бъде създадено дружество за ремонт на локомотивите на БДЖ....
25.06.2010: БДЖ Кончар АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
26.04.2010: БДЖ Кончар АД - София свиква Годишно общо събрание на...
20.10.2009: БДЖ Кончар АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
25.05.2009: БДЖ Кончар АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.05.2008: Управителният съвет на "БДЖ - Кончар" - АД, София, на основание...
19.07.2007: "БДЖ-Кончар" има всички шансове да печели и да спестява пари на...
18.07.2007: Единственото печелившо звено в Българските държавни железници -...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 897 пъти
[2016: 396, 2015: 139, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 414, 2011: 207, ... ]