Кратък фирмен профил

Принтек България ЕАД - София


Контакти

София, 1680
бул. България 110, бл. В, ет. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131414235
Капитал (лв.): 133 440
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Продукти и услуги:
"Принтек България“ ЕАД е създадено като еднолично акционерно дружество през 1992 година с основна дейност доставка, обслужване, проектиране на софтуер и инсталация на оборудване за безкасово плащане в сферата на финансите, банкирането и търговията.
„Принтек България“ ЕАД е член и представител на международната организация Printec Group of Companies, която към настоящия момент покрива пазара в Югоизточна Европа с отделни представителства в Албания, Гърция, Кипър, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Словакия, Хърватска.
От 20.12.2007 г., Принтек България е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2000 Standard.
Предмет на дейност: Производствена, търговска, посредническа, дистрибуторска дейност с електронноизчислителна техника и компоненти, информатика, хардуер и софтуер, иновационна, инвестиционна, инженерингова, маркетингова, транспортна, спедиционна и представителска дейност в страната и в чужбина, търговия, производство и посредничество с авто- и нефтопродукти, както и други дейности, свързани и обслужващи предмета на дейност и незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
31.03.2014: Девет кандидата за автоматично събиране на данни за пътния...
26.03.2014: 9 компании са подали документи в конкурса на пътната агенция за...
20.10.2011: Принтек Груп, компания в областта на решенията за автоматизирани...
30.05.2011: Принтек Груп, водеща компания в областта на решенията за...
30.05.2011: Безконтактното плащане може да навлезе по-масово в България през...
03.05.2011: GPS ще ни упътва къде в супермаркета да намерим млякото, салама...
02.05.2011: От средата на май VIP клиентите на магазин “Темпо”, част от...
30.04.2010: Принтек-България ЕАД - София свиква Годишно общо събрание на...
02.04.2009: След продължително протакане МВР най-накрая се спря на фирми,...
28.03.2008: Принтек-България ЕАД - София свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 148 пъти
[2016: 188, 2015: 101, 2014: 89, 2013: 179, 2012: 365, 2011: 125, ... ]