Кратък фирмен профил

Мимако ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
Северна промишлена зона, транспортна база "Мимако"
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 812130123
Капитал (лв.): 1 185 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Предмет на дейност: Транспортни сделки в страната и в чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
08.01.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262к...
29.09.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
24.01.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.08.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.07.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
21.01.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262к...
17.10.2003: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
18.10.2002: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
03.04.2002: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
03.04.2002: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 224 пъти
[2016: 67, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 12, ... ]