Кратък фирмен профил

Джи Пи Ел ЕООД - София


Контакти

София, 1618
ул. Котленски проход 100, вх. Б, ап. 48
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121810115
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Залагания и хазарт
Предмет на дейност: Производство, внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност и извършване на сервизна дейност.
 

21.10.2015: Полицията проверява сигнали, че игрални машини на "ДЖИ ПИ ЕЛ", в...
16.05.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
21.04.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.07.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.02.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 384 пъти
[2016: 129, 2015: 50, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 133, 2011: 9, ... ]