Кратък фирмен профил

Флаг Интернешънъл ООД - София


Контакти

София, 1000
пл. Македония 1, ет. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130565693
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Предмет на дейност: всякакви вътрешно- и външнотърговски сделки, финансов лизинг, факторинг, придобиване и управление на дялови участия в дружества, консултации на дружества относно капиталовата им структура, консултации относно преобразуването на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации относно портфейлни инвестиции (след уведомяването на БНБ по реда на чл. 1, ал. 6 от Закона за банките), изготвяне и оценка на бизнеспланове, анализ на инвестиционни проекти, изготвяне на приватизационни оферти, консултации по корпоративно управление, финансови консултации и обучение, консултации относно информационни технологии и интернет, дистанционно обучение и мултимедиен дизайн, както и всякакви дейности, незабранени със закон.
 

03.01.2018: Шест са получените заявления за управлението на 353,3 млн. лв....
12.07.2011: Фонд ФЛАГ осигурява само 25% финансиране Малките общини могат...
04.10.2010: Фонд ФЛАГ намали лихвите по кредитите си с 0,5% Фондът за...
29.07.2010: Проекти без европари ще се финансират от фонд ФЛАГ Общините у...
23.11.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 111 пъти
[2016: 2, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 2, ... ]